Du er her:
Tjekliste (Indeklimaet)

Temperatur & luft:

 • Er klimaanlæg dimensioneret udfra varmebelastning fra udstyr og mennesker?
 • Tages hensyn til de store forskelle, der kan være på indeklimaet, når der arbejdes dag og nat?
 • Leverer ventilationen et tilstrækkeligt luftskifte uden, at man oplever træk?
 • Kan temperaturen holdes mellem 20 og 22 grader om dagen?
 • Kan man vælge en lidt højere temperatur om natten?
 • Har medarbejderne indflydelse på deres indeklima?

Støj:

 • Er støjgener reduceret gennem tekniske ændringer af lokalet, f.eks. støjdæmpning i loftet?
 • Anvendes headset i stedet for højtaler-telefoner?
 • Anvendes visuelle alarmer frem for akustiske?
 • Er der anvendt lydabsorberende materialer til indretning af kontrolrum?
 • Overstiger støjniveauet 45 dB(A)?
 • Er pauserum møderum placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsrummene?

Lys:

 • Har lokalerne dagslystilgang?
 • Er de veloplyste?
 • Er lyskilderne tilpasset skærmarbejdet og skærmenes placering?
 • Betragtes udsyn over baneterræn som en vigtig psykologisk faktor?
 • Er lysvariationerne i rummet så små som muligt?
 • Er der taget hensyn til at ældre medarbejdere har behov for op til dobbelt så meget lys som yngre?
 • Er der ved belysningen omkring skærmene taget højde for kontrastforholdene på skærmene?
 • Anvendes flimmerfrie lysstofrør af typen dagslysfarve?
 • Er armaturerne placeret, så reflekser i skærme undgås?
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk