Du er her:
Tjekliste (Indretningen)

Lokaler:

 • Er funktioner, der skal kommunikere ofte, placeret tæt på hinanden?
 • Kan gæster modtages uden at forstyrre?
 • Er faciliteter for spisning og hvile så tæt på, at de bruges og samtidig så afsides, at de ikke generer?
 • Er det undgået, at arbejdspladser vender ryggen til udgangen?
 • Indgår placering og samarbejdsønsker mellem forskellige funktioner i lokaleplanerne?
 • Er der gode muligheder for plads til personer under oplæring?
 • Planlægges indretningen, så det er enkelt at rengøre og vedligeholde?
 • Dimensioneres lokalerne med mulighed for ekspansion?
 • Foretages ændringer og nyanlæg på baggrund analyse af arbejdet?

Renovering:

 • Er kontrolrummets renovering eller nyindretning udviklet udfra de opgaver, der skal udføres?
 • Er der brugt tjeklister for indretning og indeklima?

Inventar:

 • Kan alle tilpasse bordhøjde, stole og skærme?
 • Er arbejdsborde indrettet, så der er mulighed for at overvåge flere skærme på en gang?
 • Er bordet krumt med samme afstand til alle skærme?
 • Er overfladen af bordpladen mat og ikke reflekterende?
 • Tager vedligeholdelses- og udskiftningsplaner højde for hårdt slid på stole og andre møbler?
 • Er der plads til de materialer, som anvendes i arbejdet?

Udstyr:

 • Er programmerne nemme at bruge?
 • Giver samspillet mellem den ansatte og programmet mulighed for let at tilegne sig ny viden og færdigheder i programmet?
 • Er programmerne i stand til at melde tilbage på den ansattes handlinger, vise hvor man befinder sig i programmet, og hvordan man forlader det?
 • Skal en uoprettelig operation bekræftes før, den udføres?

 

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk