Du er her:
Læs mere (Medarbejderne)

Arbejdstilsynet (2002): Mobning og seksuel chikane, At-vejledning D.4.2 www.at.dk søg på "mobning"

Arbejdstilsynet (2002): Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, At-vejledning D.4.2 www.at.dk se regler > At-vejledninger

Branchearbejdsmiljørådenes portal www.bar-web.dk

Einarsen, Ståle og Eva Gemzøe Mikkelsen: Mobning i arbejdslivet. Hvad er det og hvad ved vi om det? Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 1 2000, side 7 - 24
www.nyt-om-arbejdsliv.dk; søg på "Einarsen"

Videncenter for arbejdsmiljø www.arbejdsmiljoviden.dk

Se også hjemmesiden www.stopmobning.dk

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik