Omgangstone

Anbefalinger

Der skal være muligheder for at drøfte fælles normer for, hvad man siger om og til hinanden.

Det kan anbefales, at teamet/organisationen i fællesskab jævnligt prøver at formulere ønskerne til omgangstonen.

Baggrund

Den tætte sociale kontakt i mange forskellige situationer udfordrer grænserne for, hvilke normer for adfærd og kommunikation man accepterer. Det er der naturligvis personlige forskelle på. En del af disse relationer reguleres af det, man kan kalde arbejdspladskulturen, nemlig en række kutymer og ofte uskrevne regler for hvad der er acceptabelt, og hvad der forventes. Samtidig skal den enkelte medarbejder finde sin egen måde at forholde sig til kulturen på.

I spidsbelastninger kan det ske, at tonen bliver lidt vel hård og der snerres af hinanden. Nogle finder dette naturligt, andre finder det meget belastende. Det er derfor betydningsfuldt, at der eksisterer muligheder for at drøfte fælles normer for, hvad man siger om og til hinanden.

Flere undersøgelser peger på, at arbejde i team stiller nye krav til den sociale omgangstone. Aftaler om arbejdsopgaver, beskeder og gensidig kritik bliver ofte misforstået, hvis man fastholder jargon'en fra et hierarkisk ledet system.

Det kan være svært at ændre gamle vaner. Men ved at sætte fokus på, hvordan teamet ønsker omgangsformen skal være, kan man skubbe udviklingen retning af den professionelle tone.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik