Du er her:
Tjekliste (Medarbejderne)

Fællesskab:

 • Kan fællesskabet af kolleger hjælpe og bakke op om medarbejdere, der kommer i vanskeligheder?
 • Kan organisationen yde den fornødne støtte til at evaluere om det fungerer?
 • Har ledelsen den fornødne handlekraft til evt. at gribe ind og forsøge at forbedre de sociale relationer?

Omgangstone:

 • Er det muligt at drøfte fælles normer for, hvad man siger om og til hinanden?
 • Prøver teamet i fællesskab at formulere ønskerne til omgangstonen?

Mobning:

 • Er der en opmærksomhed på tilløb til mobning?
 • Forekommer jævnligt drillerier overfor enkelte medarbejdere, der ikke er i stand til at forsvare sig?
 • Er der et beredskab til til tage sig af problemer med mobning og uønsket adfærd?

Udviklingsmuligheder:

 • Er der et grundigt introduktionsforløb til nyansatte?
 • Bruges medarbejderudviklingssamtaler som et godt redskab til at fastlægge udviklingsplaner for den enkelte medarbejder og leder?
 • Inddrages den ansattes ønsker til kompentence og karriereforløb?
Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik