Udviklingsmuligheder

Anbefalinger

Husk et grundigt introduktionsforløb til nyansatte.

Medarbejderudviklingssamtalen kan være et godt redskab til at fastlægge udviklingsplaner for den enkelte medarbejder og leder. Ofte kan man finde et ønskværdigt karriereforløb indenfor virksomheden.

Baggrund

Erfaringen viser, at en del nyansatte falder fra relativt hurtigt efter ansættelsen. Det er vanskeligt for nyansatte på forhånd at vurdere, om man magter at arbejde i turskift og kan møde arbejdsopgavens mentale udfordringer, før man har fået nogle konkrete erfaringer.

Til gengæld har medarbejdere, der fastholder jobbet, tilsyneladende en meget høj gennemsnitsanciennitet. Disse forhold viser betydningen af, at der planlægges en god introduktionsperiode, som kan give både tjenestestedet og den enkelte lejlighed til at vurdere, om en fastansættelse vil være relevant.

Der er løbende behov for støtte fra kolleger og ledelse samt en vurdering af egen indsats, og om man har behov for yderligere oplæring eller anden støtte. Sådanne overvejelser bør have en særlig ramme, der gør det legitimt at tale om forhold, der kan være vanskelige.

Medarbejderudviklingssamtalen kan være en god ramme for sådanne diskussioner og overvejelser. Her er det samtidig muligt at fastlægge udviklingsplaner for den enkelte. Karrierevejen indenfor trafikdisponering vil i de fleste tilfælde ligge indenfor virksomheden.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik