Du er her:
Læs mere (Indeklimaet)

Valbjørn, Ole (red.) (2000): Indeklimahåndbogen, SBI anvisning 196, Statens Byggeforskningsinstitut.

Grundbogen omkring alle de almindeligt forekommende indeklimaproblemer, hvordan de vurderes, hvordan der måles og hvad der kan gøres. www.sbi.dk

Se mere på www.barkontor.dk

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk