Du er her:
Lys

Anbefalinger

Lokalerne bør have dagslystilgang og iøvrigt være veloplyste.
Lyskilderne skal være tilpasset skærmarbejdet og skærmenes placering.
Udsyn over baneterræn er ikke krævet i forhold til arbejdsopgaven, men er en vigtig psykologisk faktor.
Lysvariationerne i rummet skal være så små som muligt.
Vær opmærksom på, at ældre medarbejdere har behov for op til dobbelt så meget lys som yngre.
Belysningen omkring skærmene skal tage hensyn til, at kontrasten til skærmens baggrundsfarve ikke er for stor.
Anvendes lysstofrør skal de være af typen dagslysfarve, flimmerfrie.
Armaturerne skal placeres, så reflekser i skærme undgås.

Baggrund

Mange fjernstyringscentraler og kommandoposter er indrettet i tårne, der gennem store vinduespartier giver et fysisk overblik over et stations- eller rangerområde. I moderne fjernstyringsanlæg, der anvender displays, er der imidlertid ikke et fysisk behov for at kunne se banestrækningerne. De nyeste centraler er etableret uden sådanne udkigsmuligheder.

Dagslys er behageligt og har en betydning for trivslen. Det er imidlertid vigtigt, at der i indretningen af kontrolrum tages hensyn til at undgå reflekser fra vinduesflader i skærmene. Store vinduesflader kan desuden være årsag til varmepåvirkning fra solindfald og kulde om vinteren. Det gør reguleringen af indeklimaet vanskelig.

Der findes en del generel viden om hensigtsmæssig belysning af skærmarbejdspladser, som kommer til udtryk i f.eks. vejledningen om kunstig belysning af faste arbejdspladser.

BAR kontor har udarbejdet en række fakta-ark om bl.a. belysning.

Desuden er der en lang række leverandører, som har specialiseret sig i at udvikle indretning af kontrolrum, herunder særlig belysning (Limborg).

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik