Du er her:
Læs mere (Arbejdet)

Andersson, Arne W. og Sandblad, Bengt (2003): At styra tågtrafik i framtiden " ett forskningsprojekt, rapport 2 (projektsammenfatning) fra forskningsprojektet Framtida tågtrafikstyrning, Uppsala, Avdelningen for människa-datorinteraktion, Institutionen for informationsteknologi, Uppsala universitet og Banverket Sammenfattende rapport fra et stort forskningsprojekt, som omfatter mange aspekter af trafikstyring. Projektets egen sammenfatning lyder: "Projektet FTTS, Framtida tågtrafikstyrning, har gennemført forskning om morgendagens togtrafikstyring. Opgaven har været dels at kortlægge vigtige grundlæggende kundskaber, som kræves for at udforme morgendagens løsninger, dels at fremstille og vurdere prototyper til nye systemer til trafikstyring. Resultatet udgøres nu af forslag til fremtidige styreprincipper, brugergrænseflade, beslutningsstøtte, arbejdsorganisation, arbejdspladsudformning m.m."
http://www.it.uu.se/research/project/ftts/reports

Arbejdstilsynet (2006): Stress. www.at.dk , søg på "stress"

Axel, Erik (2000): Regulation as productive tool use : participatory observation in the control room of a district heating system, Roskilde, Roskilde University Press www.saxo.com søg på "erik axel"

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser (1998): Undgå monotont arbejde Om at imødegå monotoni specielt i forbindelse med arbejde i kontrolrum og med overvågningsopgaver. www.bartransport.dk.

Kecklund, Lena (2003): Utvärdering av driftledningscentralen i Hallsberg - slutrapport, MTO Psykologi
http://www.mtop.se/reports.htm

Limborg mfl (Hans Jørgen Limborg, Karin Mathiesen, Inger-Marie Wiegman og Signe Roderik Hjorth): Arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse ved trafikstyring indenfor jernbanedrift. En udredning af eksisterende erfaringer med forbedring af arbejdsmiljøet ved overvågning og fjernstyring af jernbanedrift. TeamArbejdsliv, oktober 2005.
www.bartransport.dk

Noyes, Jan & Bransby, Matthew (eds) (2001): People in control: Human factors in control room design, IEE control engineering series no 60, Edison, Institution of Electrical Engineers En antologi der ifølge resumeet behandler forskellige aspekter af menneske-maskine interaktion i kontrolrum. Emnerne er opmærksomhed og menneskelige fejl i kontrolrums situationer, analyse og oplæring til kontrolrumsarbejde og design af kontrolrum inklusive alarmsystemer.
http://www.iee.org/Publish/Books/Control/

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik