Arbejdspres

Anbefalinger

Arbejdspres kan forebygges ved, at arbejdsplaner er udarbejdet med hensyntagen til den kapacitet, der er til rådighed. Der skal kunne tilkaldes ekstra mandskab, hvis der ikke er nok til at løse opgaven. Vigtig information skal være tilgængelig hele tiden, f.eks. ved at have den på en særskilt PC. Der skal være gode systemer (f.eks. en hurtigmenu) til at overdrage relevant viden fra et skift til det næste.

Det anbefales, at al beslutningsrelevant information er synlig samtidig og i den rigtige form, så man ikke tvinges til at skulle huske sager eller oplysninger under processen.

Baggrund

Der findes en række undersøgelser af kontrolrumspersonales reaktioner på stressede arbejdssituationer og højt arbejdspres.

I en svensk undersøgelse er sådanne undersøgelser lagt til grund for en vurdering af arbejdsforholdene i en fjernstyringscentral i Hallsberg (Kecklund). Rapporten indeholder en række meget specifikke anbefalinger, der retter sig direkte imod den konkrete afvikling af trafikken i centralens område.

Trafiklederne skal have mange bolde i luften samtidigt, arbejder under pres, bliver ofte forstyrret og arbejder i skift. Desuden er der for mange tog i forhold til banens kapacitet. Det betyder, at de i flere situationer oplever, at korttidshukommelsen overbelastes. De oplever en øget risiko for at glemme dele af arbejdsopgaven eller tidspunktet for udførelsen af bestemte funktioner.

Den svenske undersøgelse viser, at flere medarbejdere har indført deres egne systemer til at afhjælpe problemet som f.eks. huskelister og brug af æggeur. Blandt personalet og blandt trafiklederne opfattes problemet som en betydningsfuld risiko for, at vigtige opgaver glemmes.

Udformningen af den konkrete arbejdsplads, informationssystemerne og de oplysninger, trafikledere har til rådighed på synlige displays, er af afgørende betydning for at løse opgaverne uden risiko for at glemme konkrete ting. Det fremgår af en anden svensk forskningsrapport om "människa-maskin interaktion och gränssnittutformning i samband med tågtrafikstyrning" (Andersson 1999). Forskerne påpeger, at ineffektivitet, fejlvurderinger, træthed, muskelbelastninger mm. er mulige konsekvenser af, at folk tvinges til at arbejde med overbelastet korttidshukommelse.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik