Du er her:
Mening

Anbefalinger

Den enkelte opgave man udfører, bør give mening og opleves som sammenhængende med den overordnede opgave.

Det er vigtigt, at man oplever selv at kunne bidrage med en betydningsfuld arbejdsindsats. Det fremmer motivation og engagement, der igen hænger sammen med oplevelsen af meningsfuldhed.

Det er faktorer, som er værd at spørge sig selv og hinanden om, for et meningsfuldt arbejde giver en arbejdsglæde og en oplevelse af sammenhæng, der kan fremme sundheden.

Baggrund

For langt de fleste trafikledere er arbejdet med at sikre en rettidig og sikker togdrift dybt meningsfuld. At få flest mulige tog rettidigt frem og at sikre, at passagererne i videst muligt omfang kan opnå forbindelse ved togskift, er et grundlæggende succeskriterium.

Registrering af fejl og uhensigtsmæssige hændelser har som hovedformål, at såvel organisationen som de udførende skal lære af fejlene og finde nye løsninger. Fejlregistreringer - herunder registrering af forsinkelser - har imidlertid fået øget betydning i forhold til til f.eks. økonomiske kompensationsaftaler mellem driftorganisationen og operatører.

I det udførende led kan registreringen derfor komme til at antage karakter af en meget omfattende opgave, der ofte vil blive kritiseret for - og oplevet som - at være overflødig og meningsløs. Risikoen ved denne udvikling er at det kan svække muligheden for at udnytte erfaringerne fra fejl til læring.

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik