Du er her:
Pauser

Anbefalinger

Der skal holdes regelmæssige pauser fra arbejdsopgaverne. Det gælder såvel længere pauser i forbindelse med spisning som mikropauser, der sikrer aflastning af den konstante opmærksomhed.

Undgå at pauserne er blandet sammen med arbejdet. 

Baggrund

Undersøgelser fra andre brancher påpeger betydningen af, at der holdes regelmæssige pauser fra arbejdsopgaver, der kræver konstant koncentration - som det er tilfældet ved trafikdisponering. Da der ikke optræder naturlige ophold i arbejdet, er det vigtigt, at der indlægges pausemønstre i arbejdet. Dels skal der være længere pauser i forbindelse med spisning, dels kan der aftales kortere pauser (mikropauser), der sikrer aflastning af den konstante opmærksomhed.

I en udredning fra 2005 (Limborg mfl) er der ikke fundet undersøgelser, der direkte behandler betydningen af pauser ved trafikovervågning.

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik