Du er her:
Ansvar

Anbefalinger

De funktioner, som man udfører i trafikstyringscentralen, har betydning for andre menneskers sikkerhed. Det kan være belastende, hvis man føler sig usikker på, hvad der skal gøres.

Derfor kan det anbefales at lave hyppige vurderinger på disse beslutninger og samtidig tjekke kommandovejene.

Ved ansvarsfuldt arbejde er det vigtigt, at alle kender kommandovejen, hvis der skal træffes hurtige eller vanskelige beslutninger.

Baggrund

Arbejdet med trafikdisponering er direkte knyttet til mange menneskers sikkerhed. Derfor ligger det i baghovedet på medarbejdere og ledelse, at fejl kan få alvorlige konsekvenser. De fleste mulige fejlsituationer er beskrevet, og der laves løbende indberetninger af fejl. Sådanne indberetninger tjener såvel til kontrol som til at lære, så man undgår de samme fejl. Se også regler.

Det kan opleves belastende, når tekniske forhold eller stor trafiktæthed vanskeliggør en sikkerhedsmæssig forsvarlig trafikafvikling. Interviewene viser imidlertid også, at det store ansvar er med til at gøre jobbet meget meningsfuldt for mange medarbejdere.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik