Traumatiske hændelser

Anbefalinger

Når man i arbejdet er vidne til eller direkte involveret i en hændelse, hvor personer udsættes for stor risiko eller direkte skader, vil man ofte efterfølgende få en række overvejelser om egen skyld og ansvar. Oplevelser af den art skal behandles professionelt, og der skal være mulighed for at tale med andre om dem, så psykiske belastninger på længere sigt forebygges. Det skal være muligt at få psykisk førstehjælp.

Der vil ofte komme en diskussion om forholdet mellem tekniske og menneskelige fejl. Konklusionen er ikke sjældent, at det var en menneskelig fejl, "og vi skal derfor have bedre teknik for at undgå det".

Relationen mellem mennesker og teknik i forbindelse med fejl og ulykker har været meget undersøgt. Man ved, at mere automatik ikke er lig med færre fejlhændelser. Det, der kan anbefales, er, at der opbygges en god balance mellem mennesker og maskine/teknik, samt at man løbende justerer rammerne for arbejdet i takt med at der indføres nye systemer.

Baggrund

Medarbejdere i trafikdisponering er normalt ikke selv direkte indblandet i eller tilstede ved ulykker eller personpåkørsler. Men de er meget tæt på sådanne hændelser i kraft af deres direkte kommunikation med lokoførere, servicepersonale eller andre, der er indblandet i eller tilstede ved ulykken.

I forbindelse med ulykker og afsporinger vil der altid rejses en tvivl om, hvor ansvaret er placeret, og trafikledernes arbejde kan være inddraget heri. Det er derfor vigtigt, at de personer, der er på vagt, når sådanne hændelser indtræffer, kan modtage psykisk førstehjælp. Der er ofte også i den efterfølgende tid, eller når arbejdet genoptages, brug for støtte og mulighed for at "læsse af".

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik