Normal drift

Anbefalinger

I en normal driftssituation skal den enkelte medarbejder konstant være opmærksom samtidig med, at der en stor del af tiden ikke sker noget, der kræver aktiv handling.

Det er i den normale drift, at der skal findes en god balance mellem den menneskelige indsats og teknikkens formåen. Det anbefales at udvikle en arbejdsmetode, der er tilpasset til den enkelte arbejdsopgave og justere den løbende efter de erfaringer, der gøres. Registrering af fejl skal ske med henblik på at lære.

Det kan også anbefales at give plads under normal drift til at træne kommandoveje og arbejdsmetoder ved unormal drift.

Baggrund

At sikre at togene - og dermed passagererne eller godset - kommer sikkert og rettidigt frem, er det helt centrale i trafikstyring af jernbanedrift. Den mest åbenlyse arbejdsopgave er at overvåge trafikken og gribe ind, når der opstår uregelmæssigheder eller faresituationer. Modtagelse og videregivelse af information er dermed en meget vigtig del af jobbet. Skriftlig dokumentation af driftsforhold er sammen med rapportering af fejl og mangler opgaver, som fylder stadig mere i mange trafiklederes job.

Hvor meget man skal handle (sætte sporskifter, signaler m.v.) afhænger af, hvor meget systemet er automatiseret og af hvor tæt trafikken er. Information til passagerer kan også indgå som en opgave for trafiklederen, hvis ikke opgaven varetages af særlige informationsmedarbejdere. På mindre tjenestesteder varetages denne opgave typisk af den eller de samme medarbejdere, som regulerer trafikken.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik