Udstyr

Anbefalinger

Der skal altid følges op på fejl opstået mellem medarbejderen og udstyret.

Programmer skal være nemme at bruge. Samspillet mellem den ansatte og programmet (dialogen) skal give mulighed for let at tilegne sig ny viden og færdigheder i programmet. Det kan bl.a. ske ved at regler og bagvedliggende begreber for programmet er tilgængelige for den ansatte.

For at fremme samspillet mellem den ansatte og programmet bør dialogen med programmet udformes, så den er i overensstemmelse med den ansattes kendskab til arbejdsopgaven, uddannelse og erfaring samt alment accepterede normer.

Programmer skal give tilbagemeldinger. Alle trin i dialogen bør være umiddelbart forståelige ved hjælp af tilbagemeldinger fra programmet eller forklares den ansatte, når der er behov for det.

Dialogen bør opbygges efter seks principper. Den skal være:

  • velegnet til opgaven
  • selvforklarende
  • mulig at kontrollere for den ansatte
  • i overensstemmelse med den ansattes forventninger
  • tolerant over for fejl
  • velegnet for individuel tilpasning.

Baggrund

Der stilles forskellige krav til dem, der skal betjene de forskellige anlæg og systemer. Et nyt anlæg kræver konkret indøvning på pladsen. Overskueligheden, betjeningen og kravet til aktiv indgriben er forskellig for forskellige overvågnings- og styringssystemer, f.eks. kan én person betjene to "knapper" samtidig på et mekanisk/analogt anlæg, mens der kun kan betjenes én ad gangen på et digitalt/it-baseret.

Mange oplever, at de IT-baserede teknologier og systemer kan være vanskelige at gennemskue, og at det er meget svært at rette fejl. Fejlretning bliver derfor ofte en opgave, der i sig selv fylder meget af arbejdstiden med fejlrapportering, registrering, tilbagemelding mm. Det er vigtigt, at den følges op med en indsats overfor de påpegede fejl og mangler, og at der informeres om opfølgningen. Ellers vil fejlrapporteringssystemer opleves som meningsløse og tidsspilde.

Med et meget teknologibaseret system vil der ofte optræde situationer, hvor teknologien ikke virker eller, hvor svartiderne er lange. Meget oplæring i nye systemer finder sted enten for tidligt (før de i praksis skal eller kan bruges af trafiklederne lokalt) eller for sent (efter at de forventedes at være taget i brug og anvendt i den daglige drift). Det er med til at øge belastningen og oplevelsen af et stort arbejdspres. Ny teknologi kræver at alle ved, hvordan man får adgang til relevant information og hjælp.

Arbejdstilsynet stiller en række generelle krav til samspillet mellem ansatte og de teknologiske systemer.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik