Lokaler

Anbefalinger

Lokalerne skal medvirke til overblik og lette kommunikationskanaler.

  • Placer funktioner, der skal kommunikere ofte, tæt på hinanden.
  • Overvej placering og samarbejdsønsker mellem forskellige funktioner, togstyring, information, fejlretning, eldrift mm.
  • Der skal være et bord/en reol, der kan lægges fra på i travle situationer, hvor man hurtigt får brug for mere plads end, når tingene glider.
  • Indret kontrolrummet så "besøgende" kan modtages uden at forstyrre.
  • Etabler gode faciliteter for spisning og hvile; så tæt på, at de bruges, men så afsides, at de ikke generer andre.
  • Placer ikke arbejdspladser med ryggen mod udgangen.
  • Medtænk gode muligheder for plads til personer under oplæring.
  • Planlæg indretningen med henblik på, at det er enkelt at rengøre og vedligeholde.
  • Dimensioner altid kontrolrum med mulighed for at udvide.
  • Lav en grundig analyse af arbejdet, hvis der skal ændres på eksisterende anlæg eller bygges nyt.

Baggrund

I en svensk rapport (Borg) peges på vigtigheden af, at arbejdspladserne passer til den enkelte jobfunktion. Med andre ord er det vigtigt at se på placering i lokalet, hjælpemidler samt hvilken adgang til relevant information og hjælp, der er nødvendig under udførsel af arbejdet. Ved udførelsen af den samlede opgave er der behov for både overblik, hurtig formidling af informationer og ro for den enkelte, der skal udføre indgreb. Opgaverne er derfor opdelt mellem medarbejdere med forskellige opgaver og ansvar. Denne opdeling skal bedst muligt afspejles i indretning og design.

Hensigtsmæssige hvile -, spise - og evt. motionsrum bør etableres adskilt fra arbejdslokalet for ikke at virke generende på arbejdspladserne, men samtidigt bør de ligge i funktionel nærhed af arbejdspladsen. Organiseringen af arbejdet og muligheden for at holde korte pauser, når dette er påkrævet, har stor betydning for, hvor belastende arbejdet bliver.

Ændringer og nyanlæg af trafikstyringscentraler skal bygge på en grundig analyse af arbejdet. Begynd med at beskrive primærfunktionerne, sekundærfunktioner, særlige fysiske krav f.eks. pladsforhold, servicefunktioner, nødvendigt teknisk udstyr, ønsket teknisk udstyr og gældende lovkrav. Husk også at beskrive antal medarbejdere på vagt, antal medarbejdere i alt, interne krav og ønsker.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik