Renovering

Anbefalinger

Et tilbud på renovering eller nyopførsel af et kontrolrum skal mindst medtage specifikationer for:

 • Temperaturforhold i de forskellige zoner og i hele døgnet, trækforhold
 • Luftkvalitet og luftskifte, afgasning fra materialer
 • Luftfugtighed, styring
 • Solindfald og afskærmning
 • Støj og efterklangstid, materialevalg og beregninger af dæmpning
 • Statisk elektricitet fra materialer
 • Belysning generelt og ved alle arbejdspladser
 • Refleksioner fra vinduer og lyskilder i skærme og udsigtsvinduer
 • Velfærdforhold, omklædning, køkkener, hvilerum mm.
 • Tilgængelighed og adgangsforhold
 • Kommunikationsveje
 • Brandsikring

Baggrund

Ved etablering af nye kontrolrum eller meget store omlægninger bliver mange forudsætninger fastlagt ved udformningen af udbudsmaterialet. Forudsætningerne er efterfølgende vanskelige og dyre at ændre.

Dansk Standard har udgivet en serie på syv internationale standarder om ergonomisk design af kontrolrum.

Den fysiske udformning af et kontrolrum er imidlertid ofte et kompromis mellem ergonomiske standarder, lokalerne og økonomien. De færreste kontrolrum viser sig ideelle fra starten. Indretning og tilpasning af de fysiske rammer bliver derfor i langt de fleste tilfælde en løbende proces. En del mindre trafikstyringscentraler er indrettet i kommandoposter bygget i midten af 1900-tallet og siden suppleret med nyere styringssystemer og IT-udstyr.

Navnlig i Sverige har design og indretning af kontrolrum til jernbaneregulering været genstand for en række forskningsbaserede udrednings- og udviklingsprojekter. Man kan sammenfatte de vigtigste af de kriterier som genfindes i størstedelen af materialerne:

 • Designet af kontrolrummet skal være udviklet med henblik på de konkrete opgaver, der skal udføres (der findes ikke standardkontrolrum)
 • Der skal tages hensyn til relationen og hierarkiet mellem de enkelte delopgaver (hvilke opgaver er vigtigst, foregår oftest og kræver f.eks. flest eksterne kontakter?)
 • Designet skal medtænke hensigtsmæssige adgangs- og transportveje for medarbejdere og gæster og kommunikationsbehovene mellem medarbejderne
 • Udstyr og hjælpemidler skal udformes efter ergonomiske retningslinier og i så stort omfang som muligt være tilpasset (eller tilpasningsmulige) til de konkrete brugere
 • Belysning og dagslysadgang skal opfylde gældende normer.

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik