Du er her:
Støj

Anbefalinger

Generende støj bør reduceres gennem tekniske ændringer af lokalet, f.eks. støjdæmpning i loftet, - men også ved at anvende headset i stedet for højtaler-telefoner, visuelle alarmer frem for akustiske el.lign. Der bør anvendes lydabsorberende materialer til indretning af kontrolrum, ikke hårde materialer. Støjniveauet bør ikke overstige 45 dB(A).

Det anbefales også at tænke på støjen, når pauserum og møderum placeres i forhold til arbejdsrummene.

Baggrund

Når flere mennesker er samlet på et lille areal i en kommandopost eller en fjernstyringscentral, skaber det nemt uro og støj. Det kan virke generende - specielt ved uregelmæssigheder, hvor situationen i forvejen er presset. Irriterende støj forstærker oplevelsen af stress.

De hyppigste støjgener kommer fra medarbejdernes egne aktiviteter. Talen i mobiltelefoner, telefoner der ringer og ikke bliver taget, højlydte beskeder på tværs af lokalet, larmende gæster mm. Støjproblemer af denne type kan også kræve, at der stilles krav til eller arbejdes med at ændre adfærd og praksis for støjende adfærd. I Malmørapporten (Borg) peges der netop på, at megen trafik til og fra kontrolrummet er med til at skabe irriterende støj og uro, som forstyrrer arbejdet. Undersøgelsen påpeger betydningen af, at pauserum og møderum er placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsrummene. Undersøgelsen viser dog også, at tærsklen for, hvornår uro og støj virker generende, er forskellig hos forskellige mennesker og afhænger meget af, hvor presset man i øvrigt føler sig.

I enkelte tilfælde kan der være eksterne støjgener og evt. vibrationer, f.eks. fra togdriften eller et lokomotiv, der varmer op. Hvis det er en permanent belastning kan den evt. undgås ved at ændre driftsreglerne. Er det ikke muligt, kan det overvejes at afskærme støjen med tekniske foranstaltninger.

Støjniveauet skal helst være under 45 dB(A) - decibel, en måleenhed for støj.

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik