Mobning

Anbefalinger

Der skal være en opmærksomhed på tilløb til mobning, dvs. systematiske drillerier, der går ud over enkelte medarbejdere, som ikke er i stand til at forsvare sig. Og der skal være et beredskab til til tage sig af problemer i den forbindelse.

Baggrund

Betydningen af det nære samarbejde og de tætte sociale relationer kan i de mere alvorlige tilfælde resultere i, at en eller flere medarbejdere udsættes for mobning af kolleger eller ledere. Mobning på arbejdspladsen vil sige, at man i forbindelse med sit arbejde - regelmæssigt og over tid - udsættes for negative eller krænkende handlinger, som man ikke er i stand til at forsvare sig mod.

Hvis mobning og uhensigtsmæssig adfærd overfor andre finder sted og accepteres uden, at der gribes ind, kan det være et udtryk for, at normer og regler langsomt "skrider".

Mobning leder i mange tilfælde til sygefravær og kan i grove tilfælde lede til psykiske lidelser. Mange arbejdspladser har derfor iværksat initiativer mod mobning. Det kan indebære oplæg om problemet, og derefter mulighed for at team eller hold drøfter egne erfaringer. Viden om problemet og løsningerne kan inddrages i lederuddannelse. Nogle virksomheder har formuleret en egentlig politik imod mobning.

BAR kontor har udgivet en række materialer om mobning.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik