Fællesskab

Anbefalinger

Fællesskabet af kolleger skal kunne hjælpe og bakke op om medarbejdere, der kommer vanskeligheder. Organisationen skal yde den fornødne støtte til en vurdering af, om det fungerer.

Ledelsen skal have den fornødne handlekraft til evt. at gribe ind og forsøge at forbedre de sociale relationer.

Baggrund

Arbejdet med fjernstyring stiller en række særlige krav til medarbejdernes sociale kompetencer. I dag er arbejdet oftest organiseret således, at man arbejder i et team eller et hold. Man er således - i hvert fald i princippet - på arbejde sammen med den samme gruppe af kolleger, og på grund af turskifterne foregår samarbejdet såvel om dagen som om aftenen og natten.

Opgaven bringer kolleger i samarbejdsforhold, der kan skifte fra kedsomhed til højspændt aktivitet, hvor der skal træffes betydningsfulde afgørelser på meget kort tid. Ledelse og myndighed bliver således jævnligt udfordret. Der kan også indtræffe hændelser, der medfører store følelsesmæssige belastninger, eller direkte traumatiske oplevelser.

Der er således store krav til, at organisationen og fællesskabet kan give hjælp og opbakning til medarbejdere, der får vanskeligheder, samt til at yde den fornødne støtte til at vurdere og om nødvendigt forbedre de sociale forhold.

Den enkelte medarbejder skal imødekomme store krav om at kunne samarbejde og skal både kunne sætte grænser og udvise forståelse for andre. Samtidig fordrer arbejdet en god evne til at kunne organisere sit eget arbejde og træffe selvstændige beslutninger.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik