Du er her:
Tjekliste (Organisationen)

Skiftehold:

 • Formindskes fast natarbejde?
 • Nedsættes antallet af nætter i træk til under 4?
 • Undgås korte intervaller (under 11 timer) mellem 2 vagter?
 • Planlægges systemet, så det indeholder flest mulige fri weekends?
 • Undgås lange vagter?
 • Tilpasses vagtlængden til arbejdskravene?
 • Overvejes kortere natskift?
 • Rokeres med uret, dvs først morgenvagt, så eftermiddagsvagt og nattevagt?
 • Kan det undgås at begynde morgenvagten for tidligt?
 • Er tidspunkterne for vagtskifte fleksible?
 • Bevares et regelmæssigt skiftsystem?
 • Tillades mulighed for individuel fleksibilitet?
 • Begrænses afvigelser fra det planlagte skiftsystem?
 • Bliver der informeret i god tid om skiftplanen og evt. afvigelser herfra?

Omstillinger:

 • Gives der plads til forskelligheder?
 • Overvejes hvilke traditioner og kulturtræk der skal bevares?
 • Er det tænkt med, at forandringer drives nedefra og støttes oppefra?
 • Tages udgangspunkt i den praktiske opgave?
 • Drages nytte af andres gode og dårlige erfaringer?
 • Inddrages de valgte repræsentanter fra starten?
 • Er der en særlig opmærksomhed på mellemledernes nye rolle?
 • Skabes rum og opbakning til at lufte tvivlen og bekymringen?

Teams:

 • Afspejler gruppe- eller team-strukturen opgavens karakter?
 • Tager arbejdsorganiseringen samtidig hensyn til de ansattes trivsel?
 • Gives den nødvendige støtte i arbejdet?
 • Er hver enkelt medarbejder helt klar over sit eget ansvarsområde?
 • Gælder det også ved spidsbelastninger?
 • Er teamlederen rolle og opgave tydeligt formuleret?
 • Dækkes teamlederens behov for uddannelse og støtte?

Uddannelse:

 • Er der tilstrækkelige uddannelsestilbud i forhold til de behov, som f.eks. afklares gennem medarbejdersamtaler?
 • Kan uddannelse kan f.eks. finde sted på arbejdspladsen, som fjernundervisning eller som kollega-oplæring?
 • Er teamledere og andre ledere omfattet af uddannelsesplaner?
 • Ses uddannelsesplaner i sammenhæng med kompetencebehov og ønsker til karriereforløb?

Alenearbejde:

 • Er der back-up- og kommunikationssystemer, når man arbejder alene?
 • Er der social støtte og kontakt, f.eks. ved, at der er en anden erfaren person til stede i nærheden eller pr. telefon?
 • Kan enkeltpersoner fritages for ture, der omfatter alenearbejde?
 • Er der indført en hovedregel om, at man ved spidsbelastninger kontakter kolleger før, det er for sent?

Sundhed:

 • Gennemgår alle medarbejdere regelmæssige helbredsundersøgelser?
 • Kombineres med frivillige sundhedssamtaler?
 • Bruges undersøgelserne til en kortlægning af behovet for sundhedsfremmende aktiviterer?
 • Inddrages medarbejdernes ideer om sundhed og ønsker til aktiviteter?

Sikkerhed:

 • Er arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere veluddannede og kompetente i forhold til opgaven?
 • Inddrages medarbejderne i system-udvikling?
 • Inddrages medarbejderne tidligt i ændringsprocesser, f.eks. ved ombygning?
Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik