Alenearbejde

Anbefalinger

Når man arbejder alene, skal der være række kommunikationssystemer, der kan sikre løbende kontakt, let adgang til alarmering og evt. ekstern overvågning. Der skal være social støtte og kontakt, f.eks. ved at der er en anden erfaren person til stede i nærheden eller pr. telefon.

Enkeltpersoner skal kunne fritages for ture, der omfatter alenearbejde. Det bør være en hovedregel at man kontakter kolleger tidligt, dvs. før man selv må give op overfor en spidsbelastning - ikke efter.

Baggrund

At arbejde alene er relativt hyppigt i forbindelse med kontrolrumsarbejde. Især i forbindelse med opgaver, der kører i døgndrift, og som kan overvåges af en enkelt person ved aften-, nat- og weekenddrift. Alenearbejde fremhæves ofte som en sikkerhedsproblematik: Hvad sker der, hvis personen "mister kontrollen". Derfor findes en række kommunikationssystemer, der kan sikre løbende kontakt, let adgang til alarmering og evt. ekstern overvågning.

Social støtte og kontakt er en vigtig forudsætning for at undgå belastninger fra krævende arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet anbefaler, at alenearbejde som hovedregel bør undgås ud fra et hensyn til sikkerhedsrisikoen, hvis der indtræffer en ulykke. Det betyder, at der bør være en anden erfaren person til stede eller som minimum tilgængelig i nærheden eller pr. telefon.

I trafikdisponering af jernbanedriften er det navnlig på de mindre baner og de små tjenestesteder, at der forekommer alenearbejde - nogle steder både dag, aften og nat. På lidt større steder forekommer det også - her primært på nattevagter. Der er altid lavet back-up systemer, så man ved, hvem der skal kontaktes i tilfælde af problemer. Det er en erfaring, at der er stor individuel forskel på, hvor belastende det opleves at arbejde alene. Denne forskel håndteres nogle steder ved, at enkeltpersoner kan fritages for ture, der omfatter alenearbejde.

I nogle interview er der blevet peget på, at personer, der arbejder alene, ofte undlader at kontakte kolleger i spidsbelastningsperioder, før de selv har forsøgt at klare opgaverne. Nogle gange sker det først for sent, hvilket forklares med misforstået fagstolthed.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik