Uddannelse

Anbefalinger

Der bør være tilstrækkelige uddannelsestilbud i forhold til de behov, som f.eks. afklares gennem medarbejdersamtaler. Noget uddannelse kan f.eks. finde sted på arbejdspladsen, som E-learning eller som kollega-oplæring. Teamledere og andre ledere bør være omfattet af uddannelsesplaner.

Uddannelsesplaner kan med fordel ses i sammenhæng med kompetencebehov og ønsker til karriereforløb.

Baggrund

Ansættelse ved en fjernstyringscentral kræver en relativt omfattende uddannelse og oplæring, der skifter mellem teori og praktik. Normalt vil der efter ansættelse være en "skoleperiode" af begrænset varighed, hvor den nyansatte introduceres til den konkrete opgave og styringssystemer og teknologi. Den væsentlige del af oplæringen foregår imidlertid som praktikant på jobbet. Man kommer på den måde hurtigt ind i det daglige arbejde. Da der er store krav forbundet med arbejdet, navnlig i forbindelse med spidsbelastninger, er det meget vigtigt, at rammerne er klare for den, som er under oplæring. Hvad forventes man at lære og hvordan?

Uddannelsen vil naturligt fokusere på de konkrete kompetencer, der er nødvendige for at håndtere styringssystemerne. En oplæringsperiode bør imidlertid også medtage, at den nyansatte sættes ind i de sociale krav og den kultur, man forventes at indgå i.

Der eksisterer ikke en samlet uddannelse af trafikledere i Danmark. Uddannelsen og oplæringen finder derfor sted i det enkelte jernbaneselskab.

I Banedanmark har uddannelsen til trafikleder i dag en varighed på 6-8 måneder, skiftevis teori og praktik på forskellige tjenestesteder. Efter endt uddannelse indøves en ny medarbejder normalt i 14 dage på en "tur" (dvs. på en konkret plads med en afgrænset arbejdsfunktion), hvorefter medarbejderen forventes at kunne varetage turen alene.

Sikkerhedsuddannelsen (omhandlende trafiksikkerheden) varetages af et korps af interne undervisere. Alle trafiklederemed sikkerhedsarbejde skal med jævne mellemrum bestå en test.

For nogle nye medarbejdere er det overraskende, at arbejdet som trafikleder indebærer så meget skærmarbejde og så lidt kontakt med den egentlige togdrift.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik