Sundhed

Anbefalinger

Alle medarbejdere skal gennemgå regelmæssige helbredsundersøgelser. Disse undersøgelser kan evt. kombineres med frivillige sundhedssamtaler. Undersøgelserne kan bruges til en kortlægning af behovet for sundhedsfremmende aktiviteter. 

Medarbejdernes ideer om sundhed og ønsker til aktiviteter bør inddrages i en handlingsplan.

Baggrund

Det bliver mere og mere udbredt for større virksomheder at indføre tilbud til medarbejderne om forskellige sundhedsfremmende aktiviteter og samtidig vedtage og effektuere politikker for, hvorledes man støtter medarbejdere med et konkret misbrug eller med f.eks. rygestop.

I forhold til arbejde med trafikstyring er der imidlertid ikke blot tale om en personalepolitisk prioritering eller et personalegode. Trafikstyrelsen har fastlagt regler for medarbejdernes sundhedstilstand. Reglerne foreskriver, at alle medarbejdere skal gennemgå helbredsundersøgelser med et tidsinterval, der er afhængig af alderen. Hvis denne undersøgelse viser et højt blodtryk eller tegn på diabetes, der ligger uden for de fastlagte normer, vil vedkommende blive frataget sikkerhedsgodkendelse med særlige ansvarsopgaver, indtil der igen er en helbredsforbedring. Helbredet har derfor en direkte indflydelse på arbejdsforholdet.

Det er kendt viden, at skifteholdsarbejde påvirker folks vaner og rutiner i forhold til kost og motion. Det kan være vanskeligt at deltage i faste sports- eller motionsaktiviteter og holde en fast måltidsrytme. Stillesiddende arbejde med begrænsede muligheder for at bevæge sig indebærer en risiko for overvægt og deraf følgende livsstilssygdomme.

Medarbejdere ved trafikstyring kan efter negative helbredstests blive "helbredsramt" og fritaget for at varetage opgaver, som har med togsikkerhed at gøre. Sundhedsindsatser for trafikstyringspersonalet har derfor en betydning der rækker udover den individuelle sundhedstilstand.

I forhold til at igangsætte en indsats for at forbedre sundhedstilstanden er det en anerkendt erfaring, at arbejdspladsen er et godt sted at påvirke vaner og rutiner. Det er samtidig et oplagt sted for fælles aktiviteter. Tilbud om sund kost som f.eks. frugt er gode alternativer til slik og fast food. Motion i tilknytning til arbejdet skaber ofte en social ramme, der både medvirker til at styrke sammenholdet og fastholde engagementet i aktiviteterne.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik