Teams

Anbefalinger

Gruppe- eller team-strukturen skal afspejle opgavens karakter for at fungere godt. Organiseringen skal også tage hensyn til de ansattes trivsel. Herunder skal der gives den nødvendige støtte i arbejdet. Det er afgørende, at hver enkelt er helt klar over sit eget ansvarsområde, og at arbejds- og ansvarsfordelingen er klar og tydelig - både i den normale driftssituation og ved spidsbelastninger.

Teamlederens rolle og opgave skal også være tydeligt formuleret. Husk at udfylde behovet for uddannelse og støtte, som kan hjælpe den enkelte teamleder med at udvikle funktionen.

Baggrund

To af de centrale faktorer ved team-/gruppeorganisering er:

  • Graden af teamets/gruppens kontrol over den produktion, de står for: Et eksempel på lav kontrol er et team, som er pålagt et bestemt produktivitetskrav, men i øvrigt ikke har kontrol over arbejdets betingelser (eksempelvis kompetence til at rekvirere materialer eller iværksætte reparation ved maskinfejl), mens graden af kontrol er større, jo flere betingelser, teamet har indflydelse på.
  • Graden af teamets/gruppens indbyrdes afhængighed af hinanden i opgaveløsningen: Et oplagt eksempel på høj indbyrdes afhængighed i et team er produktionsgruppen i industrien eller sjakket i bygge og anlæg, som aflønnes efter deres samlede indsats. Lav indbyrdes afhængighed optræder der, hvor teamets medlemmer har hver deres opgaver, hvor teamet ikke er ramme for en fælles arbejdstilrettelæggelse, fælles produktionsmål (osv.). I dette tilfælde er betegnelsen "team" nærmest en erstatning for betegnelsen "afdeling", "sektion" eller lignende, hvor der ikke er ændret væsentligt ved den traditionelle arbejdsorganisering og ledelsesform. (Hvenegaard)

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik