Omstillinger

Anbefalinger

Giv plads til forskelligheder - nogle bygger læhegn, andre vindmøller, når forandringens vinde blæser. Husk historien - enhver organisation bygger på traditioner og kulturtræk, der binder sammen. Overvej hvad der skal bevares.

Husk at forandringer planlægges som rationelle forløb, men gennemføres som springende processer og opleves som ændrede relationer mellem mennesker. At forandringer tager tid, men de kommer, at succesfulde forandringer drives nedefra og støttes oppefra.

Tag udgangspunkt i den praktiske opgave: Det er mulighederne for at udføre arbejdet, der er omdrejningspunktet. Lær af andres gode og dårlige erfaringer. Inddrag de valgte repræsentanter fra starten eller før.

Vær særlig opmærksom på mellemledernes nye rolle. Skab rum og opbakning til at lufte tvivlen og bekymringen.

Baggrund

Nye vilkår præger arbejdsforholdene og rammerne for arbejdet. Der er på mange måder tale om en grundlæggende kulturforandring, fra etatskulturer og tjenestemandsansættelser til mere virksomhedsprægende kulturer baseret på værdier og målstyring. En forandring som dog kun sker gradvist, og hvor muligheden for at bevare de gode ting ved den gamle kultur og præge den nye er til stede.

Omstillinger fremmes også af ny teknologi. Den gør det muligt at fjernstyre større og større strækningssystemer og øge trafikkens omfang. Kombineret med skiftende politiske prioriteringer gør det jernbanesektoren til et turbulent sted at arbejde. For de små baners vedkommende sammenlægges de små banestrækninger i større selskaber, der ofte samler trafikstyringen i en central. Tilsvarende fjernes stationsbetjeningen i Banedanmarks område fra stadig flere stationer, ligesom mindre kommandoposter nedlægges og trafikstyringen flyttes til færre og større fjernstyringscentraler/trafiktårne.

Mange undersøgelser har vist, at forandringer og ikke mindst forestillingen om eller truslen om kommende forandringer påvirker medarbejderne og det psykiske arbejdsmiljø. Utryghed og uvished i forbindelse med omlægninger, mulige stillingsskift eller afskedigelser, vil altid være en stressende faktor i den periode uvisheden hersker. Rygter og antagelser bliver hyppige og selvforstærkende; derfor er god og klar information vigtig. (Hvenegaard).

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik