Sikkerhed

Anbefalinger

Arbejdet med at udvikle arbejdsmiljøet kræver en arbejdsmiljøorganisation, som er veluddannet og kompetent i forhold til opgaven. Det gælder både på medarbejderside og ledelsesside.

Det anbefales at inddrage flere medarbejdere, når systemer skal udvikles, eller når der skal ændres på lokaler og arbejdsgange. Det er ofte herfra de gode ideer kommer.

Baggrund

Hvordan arbejdsmiljøet varetages i den enkelte jernbanevirksomhed har naturligvis meget stor betydning for, hvordan konkrete problemer kan løses. Der er fastlagt konkrete regler for, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal opbygges og hvordan de enkelte aktører skal uddannes til opgaven. Desuden er der mange positive erfaringer med brugergrupper og inddragelse af medarbejderne i processen.

Denne "inddragelse af brugerne" beskrives ofte som en proces, der kun optræder i forbindelse med nyanlæg eller større bygningsmæssige omlægninger. Erfaringerne fra andre sektorer peger imidlertid på, at inddragelse i den daglige drift og vedligeholdelse også giver værdifulde resultater. Undersøgelser peger på, at brugerne med fordel kan inddrages i udviklingen, driften og den løbende justering af de IT-systemer og styreprogrammer, der anvendes. Udviklingen er meget hurtig indenfor dette område, og systemerne justeres ofte. Der vil derfor tit forekomme fejl og mangler, der medfører stor irritation. Brugerinddragelse i systemudviklingen kan give mulighed for både at opsamle kritik og indhente viden om fejl samt ideer til justeringer.

Det er sjældent, der indrettes helt nye kontrolrum, men der kan hentes megen inspiration til, hvordan også løbende forbedringer kan gøres til en proces, hvor brugerne er aktivt inddraget i hele processen.

Der er også gode erfaringer med at foretage besøg til andre nye arbejdspladser for at hente inspiration til drøftelser af planer for nyindretning.

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf 3377 3377 | e-mail evh@di.dk
Cookie politik